Funktioner Light Standard Premium
Kamera X X X
Bifoga dokument X X X
Streckkodsscanner X X X
Ringa X X X
Maila slutkund X X
Position/Karta X X X
Delegera/Överlåta order X X X
Webbadministration X X X
Validering av mätvärde X X X
Färdiga AO-typer Fasta Konfigurerbara Kundunika
Checklistor i AO-typ (Riskanalys, kontroll före idrifttagning) Standard Kundunika
Tilläggstjänster Fakturera? Fritextfält Rulllista Kopplat till affärssystem
Skapa arbetsorder i fält (ej kopplat mot billing system) Val AO-typ Val AO-typ, mail skickas
Offline X X X
Fältskrivare funktion Ja, begränsat av skrivartyp och information X
Skrotning av mätare X X
Tvingande fält (regler) Fasta Fasta Kundunika
Underentreprenörer X X X
Behörighetsstyrd arbetsorder X X
Ingående antal användare 10 10 / nyttighet 10 / nyttighet + 10 / underentreprenör
Förändring av arbetsordertyper Konfigurerings förändringar Konfigurering & utveckling på löpande debitering
Nyutveckling av/i AO-typer (löpande tid ej grund kod) X