Specifikationer för EMF

Specifikationer för Light, Standard och Premium

FunktionerLightStandardPremium
KameraXXX
Bifoga dokumentXXX
StreckkodsscannerXXX
RingaXXX
Maila slutkund XX
Position/KartaXXX
Delegera/Överlåta orderXXX
WebbadministrationXXX
Validering av mätvärdeXXX
Färdiga AO-typerFastaFastaKundunika
Checklistor i AO-typ (Riskanalys, kontroll före idrifttagning) StandardKundunika
OfflineXXX
Skrotning av mätare XX
Tvingande fält (regler)FastaFastaKundunika
UnderentreprenörerXXX
Ingående antal användare1010 / nyttighet10 / nyttighet + 10 / underentreprenör
Förändring av arbetsordertyper Konfigurering & utveckling på löpande debitering
Nyutveckling av/i AO-typer (löpande tid ej grund kod)  X