Nytt arbetssätt, nya möjligheter

Förutom att patienterna har ett nytt träningsverktyg, erbjuder RecoVR vårdpersonalen ett nytt arbetssätt där man kan se patientens framgång genom statistik som visar daglig prestation och utveckling. RecoVR är en plattform som möjliggör för sjukvården att på distans följa träning, resultat och framsteg i rehabiliteringen samt säkerställa att träningen är rätt utformad.

RecoVR är lättanvänt och har ett användarvänligt gränssnitt som gör att patienten enkelt kan påbörja rehabilitering. Enkel att ta med sig, roligare, precisare träning för patienten med möjlighet för direkt feedback.

För vården innebär detta effektivare patientuppföljning på distans, tids – och resursbesparande samt att precist se patientens framgång, något som tidigare inte varit möjligt. För patienten öppnas en mängd nya miljöer och övningar som underlättar rehabilitering av långvarig nacksmärta.