”Motivationshöjande” ”Roligt” ”Man tänker inte på att man tränar” – patienter

RecoVR är framtagen i ett nära samarbete mellan Evado och Smärtrehab vid Danderyds sjukhus, SLL, där man insett behovet av att förnya träningsmetoder och effektivisera träningen för både patienten och vården.

Produkten är CE-märkt och genomgått patienttester där mycket goda resultat uppnåtts. Samtliga patienter som tränat med verktyget föredrar RecoVR framför traditionella träningsmetoder. Några av de främsta anledningar till detta är motivationen som uppstår när man tränar i virtuell miljö med interaktiva övningar som ger patienten direkt feedback efter ett träningsmoment slutförts.