RecoVR är CE-märkt och klassad som medicinteknisk produkt Klass 1 enligt läkemedelsverket.