-  ett CE-märkt träningsverktyg mot långvarig nacksmärta från bland annat whiplash som erbjuder patienten varierande och stimulerande övningar som underlättar rehabilitering & träningsmotivation i VR-miljö. Kort och gott: träningen blir roligare & vården effektiviseras!

"Motivationshöjande" "Roligt"  "Man tänker inte på att man tränar" - patienter

"Motivationshöjande" "Roligt" "Man tänker inte på att man tränar" - patienter

RecoVR är framtagen i ett nära samarbete mellan Evado och Smärtrehab vid Danderyds sjukhus, SLL, där man insett behovet av att förnya träningsmetoder och effektivisera träningen för både patienten och vården.

Produkten är CE-märkt och genomgått patienttester där mycket goda resultat uppnåtts. Samtliga patienter som tränat med verktyget föredrar RecoVR framför traditionella träningsmetoder. Några av de främsta anledningar till detta är motivationen som uppstår när man tränar i virtuell miljö med interaktiva övningar som ger patienten direkt feedback efter ett träningsmoment slutförts.

Vad är då RecoVR?

Vad är då RecoVR?

 

Nytt arbetssätt, nya möjligheter

Nytt arbetssätt, nya möjligheter

Förutom att patienterna har ett nytt träningsverktyg, erbjuder RecoVR vårdpersonalen ett nytt arbetssätt där man kan se patientens framgång genom statistik som visar daglig prestation och utveckling. RecoVR är en plattform som möjliggör för sjukvården att på distans följa träning, resultat och framsteg i rehabiliteringen samt säkerställa att träningen är rätt utformad.

RecoVR är lättanvänt och har ett användarvänligt gränssnitt som gör att patienten enkelt kan påbörja rehabilitering. Enkel att ta med sig, roligare, precisare träning för patienten med möjlighet för direkt feedback.

För vården innebär detta effektivare patientuppföljning på distans, tids – och resursbesparande samt att precist se patientens framgång, något som tidigare inte varit möjligt. För patienten öppnas en mängd nya miljöer och övningar som underlättar rehabilitering av långvarig nacksmärta.

Flertal övningar i olika miljöer

Flertal övningar i olika miljöer

Forskning har visat att patienter presterar bättre samt att återhämtning blir lättare om träning utförs i en miljö som är trivsam och stimulerande. I RecoVR har patienten en mängd olika övningar samt miljöer att välja mellan. Detta för att öka motivation och stimulans samt göra träningen intressant och varierande under en längre tid eftersom rehabilitering oftast är långvarigt.
Menyerna är lättnavigerade och väl av miljö samt övning sker med ett enkelt knapptryck. Varje miljö kommer med ett passande soundtrack som gör den upplevelsen trivsam.

Efter avslutad övning ges feedback som visar på förbättring eller om andra övningar är mer passande för att uppnå förbättrad rörlighet efter nackskada och förbättra livskvalitet. RecoVR är lätt att använda och användargränssnittet är utformat så att patienten kan använda RecoVR utan stöd från fysioterapeut. Resultat skickas till vårdpersonal som på distans kan följa träningen och ge patienten feedback.

Förutom övningar skräddarsydda för rehabilitering av nackskador, finns avslappningsövningar i form av mindfullness där man kan koppla av i de olika miljöerna i RecoVR.

Enkel navigering och träning

Enkel navigering och träning

RecoVR är CE-märkt och klassad som medicinteknisk produkt Klass 1 enligt läkemedelsverket.

 

Intressant?

Intressant?

Kontakta Emil Lilja för mer information om RecoVR.

Mail: emil.lilja@evado.se

Tel: 072 050 67 37

Produktblad

Produktblad

Produktblad tillgängliga för nedladdning.

Produktbeskrivning RecoVR

RecoVR – english

Dessa innehåller info om hur produkten behandlar data.

Teknisk Beskrivning – RecoVR

Systemskiss – RecoVR