Allmänna dataskyddsförordningen – GDPR

Från och med 25 Maj 2018 gäller Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som lag i samtliga EU:s medlemsländer.

På Evado hanteras och lagras personuppgifter, företagsuppgifter och uppgifter om partners på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med GDPR.

En detaljerad beskrivning hur vi hanterar information finns i styrdokumentet tillgängligt för nedladdning på denna sida. Dokumentet beskriver hur vi arbetar med information då vi valt att slå ihop rutiner och målbild för filhantering, GDPR och annan informationshantering för att få ett kontinuerligt arbete med systematisk uppföljning.

Styrdokument för informationshantering – GDPR

Informationsblad om hur varje produkt behandlar data finns under varje enskild produktsida.