Senaste nytt

Evado hjälper Luleå Kommun i upphandlingsfrågor

aug 30th, 2018  

Offentlig upphandling är en process, reglerad genom Lagen om offentlig upphandling (LOU), för inköp av varor och tjänster av upphandlande myndigheter (stat, kommun och landsting). Syftet med lagen [...]

Läs mer

Evado i Luleå kommuns digitaliseringsråd!

aug 7th, 2018  

Regeringens övergripande mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter där visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Sverige klättrade tidig [...]

Läs mer

Evado & Socialförvaltningen vidareutvecklar kvalitetsledningssystem!

aug 6th, 2018  

Socialförvaltningens uppgifter omfattar omsorg om äldre människor och människor med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar. I ansvarsområdet ingår även kommunal hälso- och sjukvård, b [...]

Läs mer