Ny funktion mäter effekt – sparar miljö och pengar

Elbolagens debiteringsmodeller är under förändring. Nya tjänster hjälper slutkunden att förstå dem. Tjänsten, som Evado tagit fram tillsammans med C4 Energi, hjälper elbolagen att hålla nere effektuttag i näten, samtidigt som mobila lösningen förbereds för smarta styrningsmöjligheter.

En förbättrad energieffektivitet är avgörande för att omställningen till ett klimatneutralt och långsiktigt hållbart energisystem ska lyckas. Det viktiga blir inte hur mycket energi kunden förbrukar, utan hur mycket effekt den tar ut. I de nya elnätstarifferna blir effektuttaget avgörande för kostnaden.

– Vi är mitt i samhällets energiomställning som kräver nya sätt att ta kontroll på energin som elbolagen levererar. Tex debiteringen kommer att ske på helt nya premisser. Det ryms bara en viss mängd effekt i ledningarna och kunden får betala för sin belastning på elnäten, säger Evados Anders Kantola och berättar att företaget, i samarbete med C4 Energi i Kristianstad, tagit fram tjänster som hjälper slutkunden att förstå hur omställningen kommer påverka dem.

Energi eller effekt?

C4 Energi börjar i dagarna att testköra en ny mobil tjänst, vars syfte är att nyttja elnätet effektivare. Den moderna lösningen kommunicerar med de nya elmätarna som avläser energi, effekt, spänning och ström.

30-talet villaboende pilotkunder ska utvärdera tjänsten. Syftet är att slutkunden får en bättre överblick och kan styra sin elförbrukning.

– Till en början fungerar tjänsten som en utbildningsplattform som förklarar vad skillnaden mellan energi och effekt är. Vi kan fylla appen med text, filmer och länkar, säger Rickard Månsson, affärsutvecklare på C4 Energi.

Ringa in eltjuvarna

Det kunden främst kan påverka är uppvärmning och elbilsladdning. Med hjälp av appen kan man planera för användning när det är som smartast och billigast och undvika effekttopparna.

Den nya produkten synliggör också vilket beteendemönster huset har och hur kunden kan påverka det.

– Du kan upptäcka att det finns någon elapparat som ständigt står på i onödan. Kanske har termostaten till golvvärmen gått sönder och står ständigt på 30 grader i stället för 20, kanske har du glömt på infravärmen på altanen. Huset följer ett visst mönster och när det förändras upptäcker du det i appen, säger Rickard Månsson.

Med en jämnare belastning och lägre effekttoppar ryms fler elanvändare i det befintliga elnätet och man kan nyttja befintlig kapacitet i elnäten så effektivt som möjligt. Ett elnät som nyttjas effektivt ökar också möjligheterna för anslutning av mer förnybar elproduktion i befintligt nät.

Smarta tjänster blir smartare

År 2050 ska Sverige ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Energimyndigheten har en liknande vision, nämligen ”Ett hållbart energisystem”. Energieffektivisering innebär att energianvändningen minskar utan att nyttan av användningen minskar eller omvänt att mer nytta erhålls utan att energianvändningen ökar.

– Vår nya tjänst är del av en långsiktig strategi som kommer underlätta omställningen genom att vara väl förberedd för flexibilitetstjänster och kundnära tjänster. Som användare vill man enkelt kunna ange sina krav som tex hur varmt hemmet ska vara, hur laddat fordon måste vara och elbolaget ska i sin tur kunna se till att en stabil och jämn leverans kan erhållas genom intelligent styrning, säger Anders Kantola.