Norrbotten är först i landet!

Norrbottens kommuner är först i landet med ett gemensamt verksamhetssystem för socialtjänsten i alla länets 14 kommuner.
Evado har, i samarbete med Norrbottens e-nämnd, väglett i digitaliseringsresan som ger en stor kostnadseffektivisering.

E-nämnden har valt Evado som samarbetspartner för att driva alla digitaliseringsprojekt i Norrbottens kommuner. Det har bland annat utmynnat i ett unikt samarbete över kommungränserna för socialtjänstens verksamhet i länets alla 14 kommuner.

Att få alla kommuner att gå in i samma verksamhetssystem är ett komplext samverkansprojekt som blir kostnadseffektivt och gör att kommunerna jobbar med varandra på ett helt nytt sätt, säger Håkan Olsson, affärsutvecklare/projektledare Evado.

Evado och Norrbottens e-nämnd är först i landet med att lyckas skapa samma systemlösning för samtliga kommuner.

– Framgångsfaktorerna är bland annat en stor medvetenhet och engagemang hos nämnder, förvaltningsledningar och e-nämnden samt att Evado jobbar med projekten på ett annorlunda sätt, säger Håkan Olsson och förklarar att man utgår ifrån verksamhetsutvecklade projekt och gör teknikval som stöder dem.

Samverkansformen via e-nämnden har bedrivits sedan 2013 och är en viktig del av framgångsreceptet.

Vi jobbar efter en process där varje steg och varje beslut är väldefinierad. Alla kommuner vet vad som förväntas av dem och Evado har stor förståelse för utveckling i samverkan. Vi bedriver ett komplext projekt åt 14 kommuner och samverkan inom projektet sker mellan såväl politiker som tjänstemän och mellan olika yrkesgruper som exempelvis skolsköterskor och rektorer, säger Lisa Lundgren, samordnare Norrbottens e-nämnd.

Just nu pågår  tre nya projekt som syftar till gemensamma lösningar. Det gäller elevhälsan, HR-området och e-learning som står på tur att utredas för gemensamma system.

Elevhälsan är i utvecklingsfasen med en fördjupad nulägesanalys, medan de två övriga utreds i förstudier, säger Lisa Lundgren.

Norrbottens e-nämnd är en politisk nämnd som omfattar samtliga 14 kommuner i Norrbotten med det gemensamma målet att driva och stödja utvecklingen av e-förvaltning och digitalisering.