Linde Energi digitaliserar process med Evado!

Evado Mobile Flow- EMF är ett mobilt arbetsorderverktyg som leder till förenklad vardag för arbetsledare, fältpersonal och medborgare.

Genom EMF-appen får fältpersonal arbetsordrar direkt i telefonen tillsammans med all relevant information som behövs för att enkelt genomföra arbetsinsatser. Vid utfört arbete kan fältpersonal enkelt rapportera tillbaka till arbetsledaren som meddelar kunden, eller direkt anordna om extra insatser behövs!