Växjö Energi

3 november, 2020

Växjö Energi berättar om sin syn kring EMF 

Varför valde ni att samarbeta med Evado?
Efter att tittat på vad marknaden hade att erbjuda tyckte vi att Evados lösning var mest lämpad för oss.

Varför valde ni att införskaffa en app för arbtesordrar?
Växjö Energibehöver byta totalt 36 000 mätare närmsta åren till 2024. Vi hade ett behov av att digitalisera arbetsordrarna och underlätta för våra tekniker och administrativ personal som skulle hantera dessa.

Vilka är de största fördelarna/förbättringarna med appen?
Vi är säkra på att de uppgifter vi får in i systemet är korrekta och vi har tagit bort pappershanteringen.

Vad säger tekniker som använder appen?
De är nöjda. Lätt att dokumenterabyte och andra uppgifter som behövs.

Hur jobbar ni med appen idag?
Det är mätarbyten som vi använder appen till idag.