Norrbottens e-nämnd

13 november, 2020

Nytt verksamhetssystem för socialtjänsten i Norrbotten

Uppdragsgivaren på Norrbottens e-nämnd berättar om projektet:

Genom Norrbottens e-nämnd ska länets 14 kommuner genomföra ett av de mest komplexa samverkansprojekten vars resultat ska mynna ut i ett nytt verksamhetssystem för socialtjänsten i Norrbotten. Ett system, baserat på likvärdiga processer och arbetssätt, med en förvaltningsorganisation och gemensam styrning.

Att ha Evado med Håkan Olsson som projektledare för detta projekt innebär att vi verkligen kvalitetssäkrar varje steg i processen genom den kompetens vi fått in. Ingenting lämnas åt slumpen och det är imponerande att se hur alla intressenter kommuniceras med och engageras kontinuerligt. Det visar på en enorm lyhördhet och fingertoppskänsla. Det engagemang som uppvisats för att ”ro detta i land” gör oss som uppdragsgivare trygga i vissheten om att vi har en långsiktig partner hellre än någon som bara ser sig som ”leverantör”.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta mig
Håkan Olsson
hakan.olosson@evado.se, 070-5772299