Vimmerby Energi

9 oktober, 2020

Vimmerby Energi använder Evado Mobile Flow Light

Varför valde ni att samarbeta med Evado?
Vi frågade runt våra närmsta elnätsgrannar och fick tips om just Evado EMF inför mätarbyterna vi står inför. Sen gick det fort och smidigt med uppstart och implementering.

Varför valde ni att införskaffa en app för arbtesordrar?
Då vi står inför att byta cirka 5000 elmätare, 3600 vattenmätare och 2100 värmemätare de närmaste åren så ville vi ha så lite administrativt jobb som möjligt vilket en mätarbytesapp hjälper till med.

Vilka är de största fördelarna/förbättringarna med appen?
Tiden och den mänskliga faktorn i manuellt knappande gör att vi sparar en hel del tid.

Vad säger tekniker som använder appen?
Från början var de frågande till varför man inte kunde fortsätta med papper, men när vi nu har börjat införa detta ändrar sig montörerna mer och mer. En kommentar var att det är mycket lättare med en app än att skriva på papper när det regnade ute.

Hur jobbar ni med appen idag?
Enbart mätarbyten, där vi ifrån CGIs MFU skjuter över de mätarbyten vi skall göra till EMF. Och sen låter vi montörerna knappa/scanna/ta bilder på det som skall in. Sen sköts allt med automatik tillbaka in i MFU.