Upphandlingsstöd

Vi har en god omvärldsbevakning på IT-området. Det betyder att vi kan marknaden, hjälper till att vaska fram behoven ur verksamheten och vet hur en kravspecifikation ska upprättas, oberoende av plattform. I samverkan med organisationen genomför Evado projekten efter vår beprövade arbetsmetod.

 

kravspec

 

Vår metod bygger på att vi inleder med att fånga behoven från verksamheten och därefter genomför vi en marknadsgata med leverantörerna före upphandlingsdokumentationen påbörjas. Kontakta oss gärna för en dialog kring upphandlingsprocessen, budget och tidsplan.