Mobila lösningar

Evado erbjuder ett helhetsåtagande inom mobila lösningar. Med expertkunskap inom telecom och unified communication, kan vi stötta dig att integrera mobila enheter i plattformsmiljöer för hela företagssegmentet.

Mobiltelefoner, smartphones och andra mobila enheter spelar en allt viktigare roll i vår vardag. Appar (applikationer) förenklar användningen och tar bort krångliga menyer och webbläsare. Antalet enheter som hanterar appar ökar och appar som företeelse är här för att stanna. Trenden i vårt användande är att vår yrkesroll och privata sfär smälter samman.

Användarna ställer ökade krav på tillgänglighet och information såsom access till e-post, kalender, filer, intranät och verksamhetssystem. Ledningen ställer samtidigt ökade krav på kostnadskontroll och snabbare ledtider. Mobila områdets snabba utveckling ställer därför IT-avdelningarna inför nya frågeställningar, eftersom strategier och system för säkerhet, ekonomi, logistik och hantering ofta saknas.