IT-Management

Många av våra uppdragsgivare inom IT-management önskar omvärldsanalys, stöd med strategiarbete, upphandlingsstöd eller projektledare för införande. Vi har mångårig erfarenhet inom IT-området. Som konsulter vi har både bredd och djup med god balans mellan verksamhet, marknad och IT-kunskap.

Strategier

IT-området utvecklas i så hög takt att strategin ibland tappar verkningsgrad. Då måste taktik, metoder och arbetssätt leda till kortare och snabbare förändringsprocesser som kan nyttjas för verksamheten.

Omvärldsanalys

Att följa trender och utveckling i kombination med verksamhetens behov ger möjlighet att effektivisera. Och siktet ska vara inställt på att skaffa försprång gentemot konkurrenter.