Evado Affärstjänster

Evado är ett gäng jordnära konsulter och projektledare som trivs med att fylla dagen med att lyssna på behov, vända och vrida på idéer hitta lösningar och förbättringsområden. Vi älskar att hjälpa företag i förändring – företag som har öppna sinnen och en kompetent organisation som kan bidra i projektet. Affärsutveckling genom digital transformation (digitalisering) är vi experter på. Nedan är några av de områden vi erbjuder konsulttjänster inom.

arborderaos_500

Affärs-/verksamhetsutveckling

Kundhantering och kundprocesser

Vi hjälper dig med vision, mål och kanalstrategi samt implementerar nya effektiva och relevanta kommunikationssätt som möter användarnas behov.

Behöver din organisation stöd i försäljning, produkt och tjänstepaketering mot marknaden, finns behov av prisstrategier? Vilken målgrupp och vilka marknader ska ni vända er mot? Hur ska ni nå ut till dessa? Vi erbjuder utbildning, workshop, projektledning och beslutsunderlag inom detta område.

Projektledning, organisation och verksamhetsförändring

Behöver ni hjälp att driva frågor som organisationen själv inte hinner med?
Vi hjälper er att driva projekt mot uppsatta mål. I rollen som projektledare tar vi ett helhetsansvar för kunders projekt, små som stora, antingen för helheten eller för väl avgränsade delar. Vi har lång erfarenhet och bred kompetens i teknik, organisation och ledarskap.

Processkartläggning och LEAN

Vi har under många år hjälpt våra kunder med att göra processöversyn och processkartläggning. Alla våra konsulter är utbildade LEAN konsulter via organisationen PLAN.

Grupp och individ

Vi är certifierade för att använda Master Personanalys (MPA). Master är ledande inom högkvalitativa psykometriska test-och utvärderingsverktyg som används för analys av affärsdriven HR-Information. Vi hjälper även företag och organisationer med Personlig effektivitet.

 

arborderhur_500

It-Management

Många av våra uppdragsgivare inom IT-management önskar en omvärldsanalys, stöd med strategiarbete, upphandlingsstöd eller projektledare för införande. Vi har mångårig erfarenhet inom IT-området. Som konsulter vi har både bredd och djup med god balans mellan verksamhet, marknad och IT-kunskap.

Strategier

IT-området utvecklas i så hög takt att strategin ibland tappar verkningsgrad. Då måste taktik, metoder och arbetssätt leda till kortare och snabbare förändringsprocesser som kan nyttjas för verksamheten.

Omvärldsanalys

Att följa trender och utveckling i kombination med verksamhetens behov ger möjlighet att effektivisera. Och siktet ska vara inställt på att skaffa försprång gentemot konkurrenter.

 

arborderaos_500

Mobila lösningar

Evado erbjuder ett helhetsåtagande inom mobila lösningar. Med expertkunskap inom telecom och unified communication, kan vi stötta dig att integrera mobila enheter i plattformsmiljöer för hela företagssegmentet.

Mobiltelefoner, smartphones och andra mobila enheter spelar en allt viktigare roll i vår vardag. Appar (applikationer) förenklar användningen och tar bort krångliga menyer och webbläsare. Antalet enheter som hanterar appar ökar och appar som företeelse är här för att stanna. Trenden i vårt användande är att vår yrkesroll och privata sfär smälter samman.

Användarna ställer ökade krav på tillgänglighet och information såsom access till e-post, kalender, filer, intranät och verksamhetssystem. Ledningen ställer samtidigt ökade krav på kostnadskontroll och snabbare ledtider. Mobila områdets snabba utveckling ställer därför IT-avdelningarna inför nya frågeställningar, eftersom strategier och system för säkerhet, ekonomi, logistik och hantering ofta saknas.

 

arborderhur_500

Telecom

Morgondagens plattform klarar att kommunicera med e-post, chat, telefoni, konferens med dokumentdelning, video och sociala media. Vi har en bred och djup kompetens att leda projekt och agera konsultstöd i telefonisystem, hänvisningssystem, röstsystem, IP telefoni, LAN och WAN.

Unified Communication

UC är framtidens kommunikationsverktyg för att kommunicera med flera mediakanaler som telefoni, chat, e-post, video, webbmöten. Vi kan hjälpa er att kommunicera med alla kanaler i en företagsmiljö – vi kan navigera i ”djungeln” oavsett om det gäller IBM Lotus Sametime, Microsoft LYNC eller proprietära UC lösningar.

Bredband och Provisioneringssystem

Hur ska man få lönsamhet i ett stadsnät eller hur ska man få en kostnadseffektiv kommunikation i företaget? Med många olika fysiska bärare behöver man bena ut hur nätet ska byggas. I stadsnätet är tjänster möjlighet till intäkter: man behöver identifiera hur de ska prissättas och paketeras. Provisioneringssystem som kan automatisera tjänsteprocessen är kostnadseffektiva lösningar på kundadministrationen. Vi hjälper er med upphandlingsprocessen och projektleder dina förändringsprojekt.

 

arborderaos_500

Upphandlingsstöd

Vi har en god omvärldsbevakning på IT-området. Det betyder att vi kan marknaden, hjälper till att vaska fram behoven ur verksamheten och vet hur en kravspecifikation ska upprättas, oberoende av plattform. I samverkan med organisationen genomför Evado projekten efter vår beprövade arbetsmetod.

Vår metod bygger på att vi inleder med att fånga behoven från verksamheten och därefter genomför vi en marknadsgata med leverantörerna före upphandlingsdokumentationen påbörjas. Kontakta oss gärna för en dialog kring upphandlingsprocessen, budget och tidsplan.