Framtidens app räddar miljön och affären

Mjukare menyer. Karusellnavigering. Scennavigering. 

3.0-appen är som en trestegsraket mot framtiden. Den bjuder på smarta lösningar som stärker utilitiesbolagens relation till kunden.

Vår nya kundapp är ett verktyg som stödjer alla nyttigheter. Vi hjälper kunderna att möta framtiden, säger Jan Vikberg, Evado.

Med den smidigare och snyggare navigeringen blir användandet trevligare. Menyerna, som kan skräddarsys av kunden, ger en snabb överblick över relevanta tjänster med kundkommunikation i fokus.

Mina sidor och ärenden är några exempel på tjänster som redan idag stärker relationen till slutkunden. Framtida energitjänster, som elbilsladdning och smarta hem, byggs i samarbete med kunderna och möjligheterna är obegränsade.

Bättre än grannen?

För många år sedan, när appen var ny, blev funktionen med lokala badtemperaturer snabbt en succé. Nya, användbara funktioner har sedan dess lagts till hela tiden. Med halva foten i framtiden kan Anders Kantola, senior konsult hos Evado, sia om hur vi kommer att använda appen om några år:

– Kundappen är under ständig utveckling. I framtiden kommer den att erbjuda många roliga och användbara tjänster. Inte minst jämförelsetjänster, där du som kund knappar in att ni bor två vuxna och två tonårsbarn i en villa i Luleå. Då får du veta hur din elförbrukning ser ut i jämförelse med andra hushåll, säger Anders.

Appen bidrar till effektivare hem med lägre elförbrukning och ett minskat klimatavtryck, samtidigt som den nya tekniken hjälper utilitiesbolagen att hitta nya affärsmöjligheter.

Stärker relationen till kunderna

– Unikt för Evado är den otroligt stabila kärnan i Evado Mobile Core. Vi har jobbat med utilitiesbolag i många år, mot alla nyttigheter. Vi förstår bolagens utmaningar och har anpassat produkten utifrån hur den bäst kan stärka relationen till slutkunden.

I framtiden ser Anders möjligheten att samla kommunens, energibolagets, bostadsbolaget, VA- och renhållningens appar i en gemensam mobil lösning, den smarta staden. Du får reda på vägarbeten när du kör hem från jobbet, du får en pushnotis när det blir sophämtning och kan betala elräkningen med ett fingertryck i samma app.

– Vi ser detta som en resa in i framtiden – tillsammans med våra kunder, säger Jan Vikberg.