Fjorton socialförvaltningar Ett verksamhetssystem

Mycket har hänt sedan sist.
I slutet på 2018 fick vi uppdraget av Norrbottens E-nämnd att leda ett omfattande projekt
med syfte att skapa ett gemensamt ekosystem (verksamhetssystem) för samtliga socialförvaltningar i Norrbotten.

Målet var att skapa förutsättningar för mellankommunal samverkan vilket innebär kraftigt utökade möjligheter att jobba med, och för, varandra.I oktober i år så var projektmålet uppfyllt. Så nu har socialförvaltningarna upphandlat ett gemensamt ekosystem.
Socialförvaltningarna i Norrbotten är först i Sverige med att lyckats genomföra ett kommunövergripande projekt med ett gemensamt ekosystem.
Håkan Olsson har som projektledare för detta projekt kvalitetssäkrat varje steg i processen. Ingenting har lämnas åt slumpen och det är imponerande att se hur samtliga intressenter inkluderas och engageras. 

Rickard Hellgren, VD säger - 
"Projektet har fått stort intresse nationellt och Evado medverkar nu på nationell basis för hur offentlig verksamhet kan digitalisera sina verksamheter. Det här är en mycket intressant utveckling som Evado har lång erfarenhet av. Vår kompetens och erfarenhet ligger i att sätta mer fokus på verksamhetsutveckling och mindre på tekniken som möjliggörare. Vi kommer att se en socialtjänst som följer myndigheter som försäkringskassan och skatteverket i sina digitala tjänster. Besparingarna är flera gånger
högre än systemets drift & förvaltningskostnad. Dessa besparingar kommer över tid genom effektivare verksamhetsprocesser och kundprocesser."
Genom samarbetet har kommunerna sänkt sina kostnader med upp emot 60%.

Nu går projektet in i en implementeringsfas som kommer att pågå under 2 års tid för att gemensamt tillämpa ett system med en förvaltningsorganisation - hos  14 kommuner.

 

 

Vill du veta mer om projektet? Kontakta mig
Håkan Olsson
hakan.olsson@evado.se, 070-5772299