Design enligt er grafiska profil

Appen utvecklas i enlighet med era grafiska profil och stärker därmed ert varumärke. I första designmomentet skapas ikonbibliotek, färgstruktur och harmoni mellan er webb och appen så de kan samverka grafiskt.

Appens grundfunktioner utvecklas i nativekod som en Hybrid app – framtidens utvecklingsteknik enligt Gartner. Det vill säga att den stödjer såväl webb (HTML5) som tradionella appar (nativekod) eller access till ett IT-system. Den klarar dessutom av att visa web, så kallad webb-container, utan att lämna appen.