Kan företaget bli effektivare?

Evado Mobile Flow är ett mobilt verktyg som gör företaget effektivare. Systemet är skalbart med moduler för olika funktionsområden och ger arbetsledaren en möjlighet att via sin dator hantera arbetsordrar, fördela resurser och sprida information till gruppen eller enskild fältpersonal.

Systemet kan kopplas ihop med både verksamhetssystemet och kalendern och ger på så sätt även slutkunden information och möjlighet att följa arbetet. Glöm krångliga menyer, det är bara att dra tummen till höger eller vänster så kommer du till nästa bild. Eller ring till din kollega eller kund genom en enkelt klick.  Kartfunktionen visar exakt vart nästa arbete skall utföras och det är enkelt att klarrapportera ett uppdrag för att sedan välja nästa arbetsorder i listan.