Fördelar med Evado Mobile Flow

  • Ingen pappershantering och inga post-it lappar…
  • Kontroll – vad är gjort och inte?
  • Bättre arbetsflöde
  • Inget ramlar mellan stolarna
  • Möjlighet till uppföljning, mätning, rapporter och statistik.
  • Bättre för kunden – ordning och reda.
  • Mindre resor – mindre ställtid
  • All information och utrustning med sig i fält
  • Möjlighet till fler uppgifter om personalen har tid över