Ett exempel på hur det kan gå till

  1. Hyresgästen, kommuninvånaren eller elbolagskunden etc. ringer in en felanmälan.
  2. Kundtjänst tar emot anmälan, ex ett stopp i avloppet, en trasig lyktstolpe eller ett elavbrott.
  3. Arbetsledaren hos bostadsbolaget (eller kommunen, elbolaget) tar emot ärendet genom systemet.
  4. Arbetsledaren lägger upp en ny arbetsorder, tilldelar den till en tekniker som kan lösa problemet. Ett sms skickas till kunden för att meddela att jobbet är påbörjat, och självklart även när jobbet är klart.
  5. Utföraren kan vara inom eller utom den egna organisationen.

Integrering i Evado Mobile Flow:

  • SMS-tjänst
  • Företagets egna affärssystem som genererar arbetsorder
  • Externa system för arbetsorderhatering, underhåll eller liknande (ex. BFUS, IDUS, LIME mm)
  • Kalendersystemet integreras med Exchange servern och den personliga planeringen i Outlook