Evado Arbetsorder hjälper Stockholm vatten & avfall med byte av vattenmätare

Med förenklad vardag på fältet, för arbetsledaren, driftcentralen, kundtjänst sparar SVOA tid och pengar med Evado Arbetsorder.

 

 

 

Evado Arbetsorder är ett mobilt verktyg som effektiviserar företag. Systemet kan kopplas ihop med både verksamhetssystem och kalender och ger på så sätt även slutkunden information och möjlighet att följa arbetet. Systemet underlättar uppföljning, mätning, rapporter och statistik samtidigt som slutkunden är informerad under hela processen!

Undersök hur Arbetsorder från Evado kan underlätta för din organisation här!