Framtiden är att frigöra mänskliga resurser. Digitalisering är verktyget.

Mjukt mänskligt & tekniskt. I kombination.

        

Vi kan energibolag och offentlig verksamhet.

    

Trovärdigheten vilar på omvärldsbevakning.

        

Erfarna men fortfarande i framkant

Evado har jobbat med verksamhetsutveckling på teknisk, digital grund under 20 års tid. Det vill säga, i runda slängar, lika länge som digitaliseringen har pågått fram till dags dato. Vi har skaffat oss betydande erfarenheter vad gäller organisationer i förändring. Följt utvecklingen på nära håll vad gäller både mänskliga och tekniska delar. Vi har med andra ord varit mitt i hela tiden. Och är det fortfarande.

Vi tar med er på hela resan 

Kärnverksamheten är det centrala. För att utveckla affären, arbetsplatsen och leveransen krävs dock fler pusselbitar. Vi är en perfekt partner för er som vill få bilden komplett och gå framåt. En typisk “bra att ha-medspelare” i digitala utvecklingsfrågor. Evado levererar i hela spannet inom digital och strategisk affärsutveckling, från verksamhetsutveckling, digital innovation och tjänstedesign, till genomförande med projektledning och implementering.

Våra tjänster som tar er in i framtiden

 

Digital & strategisk affärsutveckling

För oss på Evado består digitalisering av två parametrar – att skapa högre kundvärde samt en effektivare verksamhet – då blir tekniken bara en möjliggörare. Vi hjälper dig med vision, mål och nya affärsmodeller. 

Verksamhetsutveckling

En effektiv verksamhet bygger på effektiva affärs-/verksamhetsprocesser. Effektivitet är för oss att frigöra resurser för att skapa mer kundvärde. 

Digital innovation

Vi hjälper och guidar er att tänka nytt och ta fram nya mobila tjänster med framtidens affärsmodeller.

Tjänstedesign och UX-design

Slutanvändarens behov och användarvänlighet är idag minst lika viktigt som tekniken, därför jobbar vi med tjänstedesign och UX-design.

Utveckling och mobila produkter

Evado erbjuder ett helhetsåtagande inom mobila produkter. Med expertkunskap inom Android och iOS utvecklar vi framtidens tjänster för våra mobila produkter.

Projektledning och implementering

Vi hjälper er att driva projekt mot uppsatta mål. I rollen som projektledare tar vi ett helhetsansvar för kunders projekt, små som stora. Vi har dessutom lång erfarenhet att leda implementeringsprojekt hos våra kunder.

Vad säger kunderna?

Genom Norrbottens e-nämnd ska länets 14 kommuner genomföra ett av de mest komplexa samverkansprojekten vars resultat ska mynna ut i ett nytt verksamhetssystem för socialtjänsten i Norrbotten. Med Håkan från Evado som projektledare lämnas ingenting åt slumpen och det är imponerande att se hur alla intressenter kommuniceras med och engageras kontinuerligt. Det visar på en enorm lyhördhet och fingertoppskänsla.

Uppdragsgivare på Norrbottens e-nämnd

Läs hela kundcaset här

Vill ni veta mer? Kontakta oss

Kontakta oss så berättar vi mer hur vi kan hjälpa ditt företag!
Kontakta oss