Kategori: Affärsutveckling

Västerås Marknad & Näringsliv AB digitaliserar med stöd från Evado

Dec 17th, 2018  

Digitalisering består i stora drag utav två parametrar, att skapa ett högre kundvärde samtidigt som verksamheten effektiviseras. Det handlar om att frigöra resurser för öka kundnöjdheten och d [...]

Läs mer

Evado stödjer Piteå kommun i arbetet med att digitalisera

sep 13th, 2018  

Digitalisering driver ofta verksamhetsutveckling och en betydande utmaning idag är att: Gå i takt med sin egen verksamhetsutveckling, att förstå den och att hantera oförutsägbarhet. Organisera [...]

Läs mer

Skellefteå Industrihus digitaliserar med hjälp från Evado!

sep 4th, 2018  

Evado ser över IT-miljön hos Skellefteås Industrihus i ett omfattande digitalieringsprojekt. Evado bistår med kunskap och vägledning för att tillsammans med SIH effektivisera verksamheten. Pro [...]

Läs mer

Evado i Luleå kommuns digitaliseringsråd!

aug 7th, 2018  

Regeringens övergripande mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter där visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Sverige klättrade tidig [...]

Läs mer

Evado & Socialförvaltningen vidareutvecklar kvalitetsledningssystem!

aug 6th, 2018  

Socialförvaltningens uppgifter omfattar omsorg om äldre människor och människor med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar. I ansvarsområdet ingår även kommunal hälso- och sjukvård, b [...]

Läs mer

Spikrakt uppåt för Evado

jun 21st, 2017  

– Digitaliseringen skapar nya världar och rekordomsättning Efter det första kvartalet är Evados omsättning, 10 miljoner, lika stor som under hela förra året. Den nya, snabbt växande digitala [...]

Läs mer

Evado i samarbete med ATEA

jun 3rd, 2016  

– tillsammans lyfter de den mobila nyttan Luleåföretaget Evado har vid årsskiftet inlett ett samarbete med ett av landets största IT-företag, Atea. Tillsammans ska de båda företagen hjälpa s [...]

Läs mer

Blekinge tekniska högskola ligger på mobil framkant

jan 30th, 2015  

Blekinge tekniska universitet anlitar Evado för nya mobila lösningar inom campus områdena i Karlskrona och Karlshamn BTH är ett universitet som ligger i framkant på teknik och består av två cam [...]

Läs mer

Bodensarna får all information i en enda app

Dec 18th, 2014  

Snart kan även bodensarna sjukanmäla skolbarn, felanmäla trasiga gatlyktor och skicka in medborgarförslag via en enda app. Det blir verkligt tack vare Evados Mobile Core. – Istället för att be [...]

Läs mer

Avtal med CGI skapar enklare processer för kommuner

sep 29th, 2014  

Vi har tecknat avtal med CGI Sverige AB vilket betyder att det blir en mycket enklare process för kommuner och andra organisationer att beställa våra tjänster. Kammarkollegiets avtal ”E-förvalt [...]

Läs mer