Hur digitaliserar man?

jun 5th, 2019   Affärsutveckling, Evado Mobile Core


I en tid av virvelvindsliknande teknisk utveckling är det väldigt många som fokuserar på fel sak – tekniken i sig. Nyckeln är istället att förstå och anpassa sig till den beteendeföränding tekniken leder till.

Digitaliseringen ger organisationer möjlighet att effektivisera och öka mervärdet till kund och slutanvändare genom nya sätt att arbeta, nyttja data och innovera. Många organisationer, offentliga som privata, har behov av hjälp för att upprätthålla sin relevans och konkurrenskraft. Lyckad digitalisering handlar inte om att göra samma sak som tidigare fast digitalt. Det handlar heller inte om att investera i dyra IT-lösningar. Kärnan i en lyckad digitaliseringen handlar om att verksamhetens utveckling synkroniseras och integreras i takt med teknikens möjligheter.

Mobilanvändning, sociala medier och nya digitala tjänster har lett till att vi idag spenderar ungefär 40% av vår vakna tid i en digital kontext, vilket förstås över tid påverkar och förändrar de krav och förväntningar vi har på de tjänster och leverantörer vi interagerar med. Det ska nu vara enkelt, snabbt, snyggt och anpassat efter våra unika behov. 

Varför kan inte affärssystemet vara lika användarvänligt som Facebook?

Varför ska jag vänta i tio veckor på ett bygglov?

Varför måste jag skriva ut, fylla i, och sedan posta ansökan om skolskjuts???”

Framgångsrik digitalisering är i grunden inte en teknikfråga utan handlar framförallt om ledarskap och att tänka nytt samtidigt som man tar tillvara medarbetarnas kunskap och innovationskraft. Att använda tjänstedesign-metodik för att utveckla moderna tjänster innebär att man från allra första stund försöker förstå slutkundens, eller medborgarens perspektiv, för att på så vis skapa tjänster som möter verkliga behov och är utformade utifrån befintliga beteenden.

Se här för mer om digitalisering!