Evado stödjer Piteå kommun i arbetet med att digitalisera

sep 13th, 2018   Affärsutveckling, Evado Mobile Core, Mobil app utveckling, Personlig effektivitet


Digitalisering driver ofta verksamhetsutveckling och en betydande utmaning idag är att:

  • Gå i takt med sin egen verksamhetsutveckling, att förstå den och att hantera oförutsägbarhet.
  • Organisera och kompetensutveckla för att ta vara på möjligheterna till verksamhetsutveckling som skapas genom digitalisering.

Alltid när organisationer ska utvecklas och förändras krävs engagerat och tydligt ledarskap för att förändring ska ge effekt. Evado kommer, i samverkan med personal från Piteå kommun, genomföra ett strategiseminarium om digitalisering. Deltagare kommer att vara Piteå kommuns kommunledning och chefer på olika nivåer. Tydliga mål, förståelse för tekniken och arbetssätt är viktiga parametrar vid digitalisering.

 

 

 

 

Se mer om digitalisering här!