Skellefteå Industrihus digitaliserar med hjälp från Evado!

sep 4th, 2018   Affärsutveckling, Mobil app utveckling, Upphandlingsstöd


Evado ser över IT-miljön hos Skellefteås Industrihus i ett omfattande digitalieringsprojekt. Evado bistår med kunskap och vägledning för att tillsammans med SIH effektivisera verksamheten.

Projektet kommer att pågå under sommaren/hösten 2018 och har inletts med en nulägesanalys samt behovsutvärdering. Behovsutvärderingen kommer att visa hur Skellefteå Industrihus IT-mässigt bör utveckla sig vidare.