Evado hjälper Luleå Kommun i upphandlingsfrågor

aug 30th, 2018   Upphandlingsstöd


Offentlig upphandling är en process, reglerad genom Lagen om offentlig upphandling (LOU), för inköp av varor och tjänster av upphandlande myndigheter (stat, kommun och landsting). Syftet med lagen är att bland annat säkerställa konkurrensen mellan, och en lika behandling av leverantörer. Det är skattemedel som förbrukas och dessa ska nyttjas optimalt.
En väl genomförd inköpsprocess lägger en bra grund för att skapa goda affärer. En sådan process kan delas in i tre etapper – Strategi, Upphandling samt efterföljande Avtalsförvaltning. Evado stödjer Luleå kommun i uppdrag med upphandlingar av IT-baserade lösningar.

 

 

Klicka här för mer information om hur vi kan bistå vid upphandlingar.