Evado & Socialförvaltningen vidareutvecklar kvalitetsledningssystem!

aug 6th, 2018   Affärsutveckling


Socialförvaltningens uppgifter omfattar omsorg om äldre människor och människor med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar. I ansvarsområdet ingår även kommunal hälso- och sjukvård, barn- och ungdomsvård samt missbruksvård.

För att ständigt utvecklas och förbättras, stödjer Evado socialförvaltningen i Luleå kommun i arbetet med vidareutveckling av ett processbaserat kvalitetsledningssystem.

Se hur Evados konsultverksamhet kan hjälpa din organisation här!