Spikrakt uppåt för Evado

jun 21st, 2017   Affärsutveckling, Evado Mobile Core


– Digitaliseringen skapar nya världar och rekordomsättning

Efter det första kvartalet är Evados omsättning, 10 miljoner, lika stor som under hela förra året. Den nya, snabbt växande digitala marknaden är förklaringen till företagets framgångar.

– Till 90 procent handlar digitaliseringen om att förstå vad kundens kund vill ha, säger Håkan Olsson, affärsutvecklingschef och Rickard Hellgren, VD.

Vi kör elbil och får fakturan för laddningen i mobilen. Vi promenerar i en park och tänder gatlyktan med mobilen. Du köper el via en aktörs solceller och swishar betalningen till leverantören. När du blir sjuk sköter du läkarbesöket från sängen via din läsplatta och medicinerna levereras till dörren.

– Digitaliseringen går snabbt och skapar nya världar. Vi märker att marknaden har börjat att nå en digital mognad, och efterfrågan på våra tjänster ökar markant. Företag och offentlig verksamhet vill ha hjälp med den digitala transformationsresan, säger Håkan Olsson.

Förändrade beteenden
Tidigare var digitala frågor ett särintresse som kunde behandlas av IT-avdelningen. Nu inser allt fler att det handlar om en grundläggande förändring av samhället och det engagerar hela företags-/verksamhetsledningen.

Digitalisering handlar inte om teknik, det handlar om att förstå kundens förväntningar och förändrade beteenden. Det i sin tur påverkar företagets val av strategier och sättet att styra och automatisera affärsprocesserna med hjälp av teknik.

– Företag byter affärsmodeller och det måste gå fort! Det handlar om att hitta en affärsmodell där kundnytta och effektivisering går hand i hand. På samma sätt som Spotify tog över och förändrade villkoren för hela musikbranschen kommer nya aktörer att dyka upp och förändra marknaden för alla branscher. Därför gäller det för våra kunder att vara först på plats och att förstå sina kunders behov, säger Håkan Olsson, affärsutvecklingschef, och förklarar Evados framgångar med att företaget kan hjälpa till med såväl affärsutveckling och strategier som med att koppla på tekniken för digitaliseringen.

En liten del teknik
Elbolagen hör till en bransch som är inne i en stor förändring och 23 av landets elbolag använder redan Evados plattform för mobila tjänster för att digitalisera sin verksamhet. I samarbete med ett av de större landstingen i Sverige utvecklar Evado bland annat medicinska tjänster med hjälp av VR-teknik.

– Men digitaliseringen handlar bara till en del om teknik. Det räcker inte med att bygga en digital tjänst. Det gäller att förstå vad kunderna vill ha den till och var värdet hos kundens kunder finns. Konkurrensen har flyttat in i mobilen, där startsidan i mobilen är premiumplatsen hos våra kunders kunder. Hur hamnar tjänsten där? Vi vet! säger Håkan Olsson, skrattar och avslöjar att Evado inte förlorat en enda affär under de senaste 18 månaderna.

Det är inte bara omsättningen som ökar hos företaget, även personalstyrkan växer stadigt och Evado räknar med ett flertal nyanställningar inom den närmaste tiden.