Evado Mobile Core – digital spindel i elnätet

apr 25th, 2017   Evado Mobile Core


Målet var att skapa en gemensam kommunikationsplattform, lösningen blev Evado Mobile Core. Borlänge Energi är ännu en i raden av elbolag som samlar sin driftinformation i en smart app.

Appen-BorlangeBorlänge Energi har det senaste året jobbat med ett projekt inriktat på driftinformation mot kunderna. En gemensam kommunikationsplattform för hela Borlänge Energi var önskemålet.

– Väldigt tidigt kom vi fram till att vi skulle sträva mot en mobilapp. Vi ville ha funktioner som pushmeddelanden i kombination med en sms-funktion. På så sätt ökar vi möjligheterna att nå våra kunder, säger Rimsky Barlari, strateg digitala medier, Borlänge energi.

Han lyfter fram fördelarna och flexibiliteten med att användaren genom appen kommer åt hemsidan, kan chatta med kundservice, felanmäla med hjälp av kartstöd och se aktuell driftinformation.

– Appen fungerar som den digitala spindeln i nätet, säger Rimsky Barlari och berättar att Borlänge Energi fortsätter att utveckla den digitala kommunikationen. Tack vare appen skapas nya utvecklingsmöjligheter, och möjligheter att nå nya målgrupper.

Jan Vikberg, Evado, säger att det finns en stor efterfrågan på Evado mobile Core hos energibolagen. I samarbete med CGI Utilities & telecom, har vi redan nu runt 15 elbolag börjat använda appen i sin kommuikation med kunderna.

– Det är också roligt att privata bolag nu fått upp ögonen för hur användbar appen är för att effektivisera och digitalisera arbetet. Inom kort kommer vi att se många fler företag som börjar använda EMC för sina interna tjänster, säger Jan Vikberg.