Blekinge tekniska högskola ligger på mobil framkant

jan 30th, 2015   Affärsutveckling, Telecom, Upphandlingsstöd


Blekinge tekniska universitet anlitar Evado för nya mobila lösningar inom campus områdena i Karlskrona och Karlshamn

BTH är ett universitet som ligger i framkant på teknik och består av två campus i Blekinge. Huvudcampus ligger i Karlskrona och det andra i Karlshamn. Båda två ligger utefter en 60 kilometer lång sträcka av Blekinges östersjökust.

2campus

Evado anlitades 2009 att upphandla en 100 % mobil lösning med mobil växelfunktionalitet för båda campus områdena. Resultatet har inneburit lägre kostnader totalt och högre tillgänglighet med nöjda mobila medarbetare. Evado får förnyat förtroende och kommer tillsammans med BTH genomföra ett nytt upphandlingsuppdrag åt Blekinge tekniska högskola runt mobila lösningar. För mer information runt uppdraget kontakt Rickard Hellgren