Avtal med CGI skapar enklare processer för kommuner

sep 29th, 2014   Affärsutveckling


Vi har tecknat avtal med CGI Sverige AB vilket betyder att det blir en mycket enklare process för kommuner och andra organisationer att beställa våra tjänster. Kammarkollegiets avtal ”E-förvaltningsstödjande tjänster” betyder att kommuner endast behöver avropa istället för att gå igenom en offentlig upphndling.

Vår första kund genom CGI-avtalet är en kommun vid Mälaren som har bestämt sig för att avropa Evado Mobile Core för att tillgängliggöra e-tjänster och information i mobila enheter.

Vi är stolta och ser verkligen fram emot samarbetet med en så stor spelare på IT-marknaden som CGI. Vi ser att fler kommuner har upptäckt enkelheten med Evado MobileCore.

Här kan du kolla om du finns med på listan (excelformat) och har rätt att avropa via avtalet.