Evado anlitas av FaluEnergi och Vatten

sep 23rd, 2014   Affärsutveckling


Falu-Energi-Vatten

Evado har under våren genomfört en IS/IT strategi och tagit fram de strategiska styrdokumenten. Arbetet har genomförts i nära samarbete IT-management och företagets ledningsgrupp. IS/IT strategin sträcker sig över perioden 2015-2020.