Små länkar mobilsurfarnas största hatobjekt

okt 15th, 2013   Mobil app utveckling


Svenskarna surfar alltmer via smartphone istället för via datorn. Men dåligt anpassade mobilsajter irriterar Karlstadskommun1användarna. Värst är det med länkar som är för små och därför svåra att träffa rätt. Det visar den undersökning som det svenska programvaruföretaget Episerver nyligen lät göra bland tusen svenskar om deras vanor och användning av smartphones.

Över tre fjärdedelar av de tillfrågade smartphoneanvändarna tycker att det är frustrerande att det är så svårt att trycka på många mobilsajters länkar, då de är för små. Nästan lika många retar sig på att de måste skrolla både horisontellt och vertikalt för att kunna läsa texten. Över hälften är dessutom missnöjda med att det tar lång tid att hämta sidorna från mobilsajterna.

Och tålamodet är kort. De allra flesta lämnar en dålig mobilsajt för att sedan aldrig komma tillbaka. Slutsatsen som många av de svarande drar är att mobilsajterna egentligen inte är utformade för smartphones. Svårigheten att se bilder, information som saknas på mobil-versionen av en sajt och att det är svårt att hitta relevant information är vanlig kritik i undersökningen.

Det är dock stor skillnad mellan mobilsajter och mobilappar. Närmare två tredjedelar av smartphoneanvändarna tycker att många mobilsajter är svårnavigerade, medan bara knappt var tionde säger att mobilapparna är svåra.

Mot bakgrund av att smartphones nu har fått ett verkligt genomslag bland svenskarna, är det förvånande att så få företag och organisationer säkerställer att deras sajter fungerar bra i mobilen. Mobila enheter måste idag vara en central del i alla onlinestrategier”, säger Peter Sunna som är expert på mobila plattformar på Episerver.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

En sammanfattning av siffrorna i undersökningen:

 • 79% tycker att det är svårt att trycka på rätt länkar då de är för små
 • 74% vill inte skrolla både horisontellt och vertikalt för att läsa texten
 • 56% tycker att det tar lång tid att ladda sidor från mobilsajter
 • 49% anser att mobilsajterna uppenbarligen inte är anpassade för smartphones
 • 38% tycker att det är frustrerande med sajter som kräver registrering
 • 36% tycker att det det är svårt att se bilder på mobilsajter
 • 34% säger att det saknas information på de mobila versionerna av sajter
 • 29% tycker att det är svårt att hitta relevant information på mobilsajter

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 • 60% tycker att många mobilsajter är svåra att navigera
 • 10% tycker att de flesta mobilappar är svåra att använda

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 • 87% lämnar en mobilsajt om de upplever svårigheter att surfa på den
 • 70% kommer aldrig tillbaka till en mobilsajt igen om den är svår att använda
 • 86% raderar en app som är svåranvänd, eller slutar använda den
Undersökningen genomfördes som en webbenkät i vecka 24 2013 av konsumentundersöknings-företaget Cints tjänst snabbasvar.se. Enkäten besvarades av 1 031 personer – 51% män och 49% kvinnor, jämnt fördelade både geografiskt och över åldersgrupper.