Kundtjänst ett lyckat projekt för Skellefteå kommun

feb 28th, 2013   Contact Center


Skellefteå kommun kundtjänst

 

Skellefteå kommun är idag en av Sveriges mest prisade kommuner för sin framgångsrika satsning på kundtjänst och för ett gediget arbete med organisationen, där vision, mål och värdegrund har varit viktiga grundpelare. Hittills har mer än 100 kommuner besökt Skellefteå kommun för att utbyta erfarenheter. Inom offentlig sektor är intresset stort för att integrera telefonisterna i en kundtjänst, och utveckla den till att nå de fantastiska mål som Skellefteå gjort, d v s att avsluta 70% av inkommande ärenden vid första kundkontakt. För Skellefteå har Nära, Enkelt och Öppet varit ledstjärnor i förändringsarbetet. Det har lett till bättre service, ökad närhet till medborgaren och en förbättrad upplevelse i kundkontakterna. Evado Affärsutveckling anlitades för definiera krav och leda upphandlingsprocesser och införandet av en teknisk plattform för kommunens Contact Center. Idag jobbar Evado som strateg på telefoniområdet för Skellefteå kommun.