PiteEnergi sparade mer än en miljon på ett år med en app från Evado.

okt 15th, 2012   Evado Mobile Core, Mobil app utveckling


På PiteEnergi har teknikerna på bredbandssidan under ett drygt års tid använt en app för att hålla reda på och rapportera i sina arbetsordrar.

Appen kommunicerar med ett arbetsorder-system där arbetsledaren enkelt har koll på alla arbetsordrar som kommer in via olika kanaler.

Arbetsledaren kan fördela, attestera och fakturera från AO-systemet som är kopplat till andra affärssystem tex Exchange/Outlook, SMS tjänst och CRM-system.

Efter ett år i drift, när Evado tillsammans med PiteEnergi gjorde en utvärdering/kalkyl av systemets effekter, kom vi fram till att PiteEnergi har sparat ca 1,4 miljoner kronor på ett år.

Det har dessutom lett fördelar som inte så lätt kan räknas om till rena pengar.

-Vi har ett bättre arbetsklimat för både tekniker och arbetsledare, samt nöjdare kunder och mindre inverkan på miljön. Säger Christer Nordqvist chef för bredbandssidan.

 

Är du intresserad av hur Ert företag skulle kunna spara pengar genom enklare hantering av Era arbetsordrar? Kontakta:jan.vikberg@evado.se eller 070-659 59 59

Har ni frågor till PiteEnergi? Kontakta: christer.nordkvist@piteenergi.se